SOLUTIONS

SMART TESTING
smart-testing-image

Chúng tôi đang cung cấp giải pháp có thể kiểm tra tự động hóa dựa vào RPA(Robotic Process Automation) và việc đo định lượng của chất lượng mà khách hàng cảm nhận được khi sử dụng sản phẩm (Quality of

SMART FACTORY
smart-factory-image

Xin được giới thiệu giải pháp cấu trúc Smart Factory khái niệm mới, ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh được tích lũy, Machine running, công nghệ RPA(Robotic Process

AUTOMOTIVE ENGINEERING
smart-work-image

Hệ thống không được đảm bảo về tính sản xuất, tính nhất quán và hính hiệu suất không thể cho là có thể tự động hóa công việc một cách toàn vẹn được. Hãy gặp gỡ giải pháp tự động hóa công việc dựa trên công nghệ

NEWS

CLIENT