[WORKSHOP] 2020 New Year’s Workshop

NEXTLab đã đến hội thảo năm mới vào năm 2020. Chúng tôi đã ở bên nhau ba ngày từ ngày 9 tháng 1 năm 2020.
Hội thảo của các nhân viên NEXTLab, những người làm việc tốt nhưng cũng chơi tốt, giống như một lễ hội.

Chúng tôi đã chụp ảnh kỷ niệm.

Chúng tôi đã có thời gian công bố kết quả năm 2019 và công bố ai được thăng chức, và công bố “dự án tự hào nhất” của nhóm.

Chúc mừng cậu được thăng chức!

Ngoài ra, Ji-woong đã được bình chọn là những người nổi tiếng nhất ở NEXTLab.

Tụi mình đã có thời gian chơi game vào buổi tối.

Vào ngày tiếp theo của hội thảo, sự kiện được chia thành đội trượt tuyết và đội câu cá hồi.

Chúng tôi đã có thể tham gia tích cực và thành công trong việc hoàn thành hội thảo.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều điều tuyệt vời xảy đến với NEXTLab vào năm 2020.

Recent Posts