works

NEXTLab đang tiến hành hợp tác đa dạng với khách hàng dựa trên hền tảng nội dung tự động hóa và kỹ thuật deep running đang sở hữu.

work_01
01. Hệ thống đánh giá tự động hóa chất lượng cảm quan của thiết bị VR

Tự phát triển

 • Phát triển hệ thống để đánh giá sự chóng mặt theo định lượng cảm nhận được khi trải nghiệm thiết bị VR
 • Chúng tôi đã phát triển nội dung chuyên dùng cho thiết bĩ VR có thể điều chỉnh được điều kiện đi kèm, phát triển với cấu tạo vừa di chuyển thiết bị VR trình chiếu nội dung này bằng robot đa khớp nối và vừa có thể chụp ảnh màn hình trình chiếu bằng camera tốc độc cao
 • Phát triển phương pháp có thể đo được sai số xoay dựa trên kết quả chụp ảnh, thời gian chờ phản ứng, đo tỉ lệ trình chiếu màn hình
work_01-1
work_01-2
work_01-3
work_02
02. Rô-bốt chăm sóc thú cưng

Điện tử LG

 • Phát triển Rô-bốt giải trí có khả năng tương tác với thú cưng và có thể điều khiển từ xa
 • Phát triển tính năng tự tìm đến thú cưng và vui đùa với chúng dựa vào thuật toán tự điều khiển, tính năng có thể nhận video bằng ứng dụng từ nơi điều khiển từ xa và điều khiển rô-bốt
work_02-1
work_02-2
work_02-3
work_03
03. Nhà thông minh UX

Điện tử LG

 • Phát triển TV UI và công nghệ thông tin có khả năng tương tác với các thiết bị IoT trong gia đình nhờ vào TV thông minh
 • Phát triển kỹ thuật để TV UI và thiết bị IoT có thể hoạt động dựa vào TV UI và Beacon trên cơ sở Unity3D
work_03-1
work_03-2
work_04
04. Tối ưu hóa tỉ lệ nhận dạng cấu trúc trình chiếu dựa trên Deep running

Viện nghiên cứu linh kiện điện tử

 • Phát triển Tool có khả năng học tập những dữ liệu phát ra từ cảm ứng Flexible có thể điều khiển sự chuyển động của tay rồi nhận dạng Gesture
 • Chứa thuật toán tối ưu hóa tỉ lệ nhận dạng của nền tảng tiếp thu để nhận dạng Gesture được chỉ định.
work_04-1
work_04-2
work_05
05. Tối ưu hóa Parameter thiết bị phanh dựa trên Deep running

Hyundai Autron

 • Phát triển Tool tối ưu hóa Parameter thiết bị phanh dựa trên thuật toán AMDEAS
 • Phát triển một cách có hệ thống để có thể tăng cường khả năng tiếp thu liên tục kết hợp với mô phỏng Carsim
work_06
06. Hệ thống đánh giá tính năng Force Touch điện thoại thông minh

Điện tử LG

 • Phát triển hệ thống kiểm tra tự động hóa dựa vào rô-bốt nhiều khớp nối để đo tính năng nhận dạng Force Touch của điện thoại thông minh
 • Công nghệ có thể nhấn vào màn hình với tỷ lệ sai số 1gf ở khoảng 50~1,000gf
work_06-1
work_06-2
work_06-3-1
work_07
07. Hệ thống đánh giá chất lượng trình chiếu thông tin giải trí cho xe ô tô

Điện tử LG

 • Phát triển hệ thống có thể thể hiện Touch Gesture và Air Gesture(Hovering) đa dạng bằng rô-bốt nhiều khớp nối và đo độ nhận dạng chính xác của thiết bị thông tin giải trí
 • Tự động hóa các Gesture phức tạp như Zooming và Approaching
work_07-1
work_07-2