SOLUTIONS

Cung cấp giải pháp kiểm tra tự động hóa có thể tập
trung vào công việc có giá trị và quan trọng

BEYONDTEST IPTV

Giải pháp đo lường chất lượng điểm cuối IPTV bao gồm Giám sát đa luồng, Đo lường hiệu suất của STB, Kiểm tra chức năng UI của STB

BeyondMonitoringbb

Hệ thống giám sát QoS băng thông rộng dựa trên đám mây của người đăng ký và đám mây

01. Kỹ thuật tự động hóa tìm kiếm UI

Tìm ra mối quan hệ giữa những màn hình UI một cách tự động nên không cần phải viết kịch bản phức tạp để nhập vào màn hình mục tiêu.

testing-3
As-Is

Cấu tạo kịch bản phức tạp để đưa vào màn hình mục tiêu và thời gian tiêu hao cho việc kiểm chứng

arrow_down
testing-5
Now with NEXTLab

Chỉ cần chỉ định màn hình mục tiêu di chuyển là sẽ di chuyển tự động đến vị trí màn hình hiện tại

02. Kỹ thuật đo định lượng hóa chất lượng thật

Sở hữu kỹ thuật và kinh nghiệm kỹ thuật phong phú, do chất lượng mà người dùng cảm nhận được trong qua trình tương tác với sản phẩm bằng chỉ số định lượng

testing-6
Đo định lượng hóa tự nhiên

Áp dụng khái niệm Jerkness, biểu thị sự tự nhiên của việc di chuyển UI bằng chỉ

testing-7
Đo định lượng hóa chóng mặt

Phân nhỏ nhân tố gây ra sự chóng mặt của thiết bị VR

03. Công nghệ điều khiển và xử lý hình ảnh

Sở hữu công nghệ điều khiển và công nghệ xử lý hình ảnh có thể phân tích dung lượng lớn để chế tạo nhiều loại máy móc đa dạng.

testing-8
Sở hữu công nghệ điều khiển phù hợp với đặc tính của từng loại máy

Sở hữu kỹ thuật điều khiển thích hợp nhất với máy móc kiểm tra như robot, IR, S/W Agent

testing-9
Sở hữu công nghệ phân thích phá vỡ màn hình phát sóng (Macro Block)

Sở hữu công nghệ phân tích trực tuyến hình ảnh Full-HD 60 Frame mỗi giây