SOLUTIONS

Cung cấp giải pháp để xây dựng nhà máy thông minh trong
ngành công nghiệp may

beyond-ai-x-ray_logo

Hệ thống phát hiện khuyết tật dựa trên Deep-Learning

Thay vì dời nhà máy sang nơi có phí công nhân rẻ thì hãy đóng góp vào mô hình mở rộng khả năng cạnh tranh bằng phương pháp nâng cao năng xuất của nhà máy thông qua việc thông minh hóa nhà máy.

01. Tự động hóa kiểm tra dựa trên deep running
  • Theo đặc tính của ngành công nghiệp may sản xuất nhiều mặt hàng đa dạng, việc tự động hóa
    kiểm tra dựa trên Rule(luật lệ) cần được kiểm chứng Rule mỗi khi tăng chủng loại mặt hàng.
  • NEXTLab đang phát triển giải pháp tự động hóa kiểm tra dựa trên việc xử lý hình ảnh có thể tăng
    tính năng liên tục dựa trên nền tảng công nghệ thích hợp nhất, ứng dụng deep running đã được
    kiểm chứng.
02. năng lực / Tính năng monitoring
  • Ngành công nghiệp may là ngành công nghiệp mà những thiết bị tự động hóa như rô-bốt rất khó để thay thế con người.
  • Thay vì nghiên cứu công nghệ thay thế cho nhiều người hơn, chúng tôi đang phân tích pattern hoạt động của con người và đánh giá công xuất và phát triển giải pháp màn hình điều khiển chất lượng sản xuất