[NEWS] Introduce STB Multimeter

NEXTLab sẽ giới thiệu STB Multimeter!


Hộp set-top sạch và nhỏ trông nhỏ nhưng có thể sử dụng tất cả các chức năng được sử dụng trong thiết bị STB Station Single hiện có như nhau.

Ngoài ra, màn hình LCD để chạm được lắp đặt, cho phép kiểm tra và giám sát ngay lập tức mà không cần kết nối thêm màn hình.


Khách hàng đầu tiên của STB Multimet là Abies, Inc.
Trước đây, họ đã ghi lại màn hình của STB bằng tay và phân tích từng cái một.
Họ nói rằng sự hài lòng về công việc của họ đã tăng lên đáng kể thông qua việc tự động hóa các bài kiểm tra.

Ngoài ra, nhiều người nói rằng các thiết bị hiện tại rất khó mang theo.
Nó đã được nâng cấp thành kích thước nhỏ, giúp mang theo dễ dàng hơn.

Chúng tôi hân hạnh nhận ra “cung cấp một giải pháp cho phép khách hàng tập trung vào những điều có giá trị hơn” như mục tiêu của NEXTLab.

Recommended Posts